ØKOLOGISKE ÆG

Økologi hele vejen

I dag er økologi blevet hvermandseje og Danmark er et af de lande, hvor forbrugerne bruger flest penge på at købe økologiske fødevarer. Det gælder især for æg: I Danmark er fire ud af ti solgte æg nemlig økologiske. Men ved du, hvilke forhold økologiske høner har? Netop det kan du blive klogere på her.

I stalden og hønsegården

Økologiske høner holder til i en stald, hvor de har krav om naturligt daglys - i modsætning til de andre produktionstyper. I stalden har de adgang til strøelse på gulvet, så de kan skrabe i jorden og støvbade. I stalden har hønerne også siddepinde og reder. Der må maks være 6 økologiske høner pr. m2. Hos skrabehøner og frilandshøner må der være 9 dyr pr. m2.

Ligesom frilandshøner har økologiske høner adgang til udendørs hønsegård året rundt. Hver høne skal have mindst 4 m2 udeareal. Hønsegården skal være dækket med græs eller anden beplantning.

Det er foderet, der gør det

Burhøner, skrabehøner og frilandshøner får konventionelt dyrket foder. Modsat får de økologiske høner statskontrolleret økologisk foder. Det er et krav, at hønerne har adgang til grovfoder hver dag, f.eks. græs, gulerødder og roer. Udover at mætte hønerne, så er grovfoderet også god beskæftigelse for de livlige dyr. 

Hos DANÆG har vi udviklet et specielt koncept: økologiske æg fra frugtplantager. Disse økologiske ægproducenter adskiller sig ved, at hønsegården ligger i en frodig frugtplantage, så hønerne kan spise af nedfaldsfrugterne. 

Fire forskelle

Hvad er forskellen på øko høner og frilandshøner?

Både økologiske og frilandshøner har en stor, udendørs hønsegård, hvor der maks. må være 4 høner pr. kvadratmeter. Men der er forskel på økologiske og frilandshøner, når det kommer til fire ting: plads i stalden, siddepinde, dagslys og foder. 

Der må være 9 frilandshøner pr. m2 i stalden, mens der maks må være 6 økologiske høner. Økologiske høner har 18 cm siddepind pr. høne og frilandshøner har 15 cm pr. høne. Økologiske høner har naturligt dagslys i stalden - det har frilandshøner ikke krav på. Frilandshøner får konventionalt foder, mens økologiske høner får økologisk foder.

Æg fra frugtplantager

Høner og frugttræer

Hos DANÆG har vi udviklet et specielt koncept: økologiske æg fra frugtplantager. Disse økologiske ægproducenter adskiller sig ved, at hønsegården ligger i en frodig frugtplantage, hvor hønerne frit kan bevæge sig rundt mellem æble-, blomme- eller pæretræerne.

I foråret og sommeren er hønernes efterladenskaber god gødning for frugttræerne, og om sensommeren kan hønerne spise af de næringsrige nedfaldsfrugter. På den måde spiller gårdens delelementer sammen som én bæredygtig enhed. 

Biodynamiske/Demeter æg

I 2012 startede DANÆG op med sit første hold af Demeter/biodynamiske høner. For at blive biodynamisk landmand skal alle de økologiske regler opfyldes og kontrolleres af staten. Demeter-godkendte landbrug skal desuden opfylde de biodynamiske Demeter- regler, der kontrolleres af det tyske Demeterforbund.

Vi henter vores Demeter-æg hos Karin og Christian Petersen fra det biodynamiske landbrug Birkelund. Parret fodrer udelukkende deres høner med biodynamisk og økologisk foder.