Leverandør til Det Kongelige Danske Hof

Hos Danæg er vi Leverandør til Det Kongelige Danske Hof – et prædikat vi haft æren af at bære lige siden 1906. Med det ærefulde prædikat følger der et ansvar. Et ansvar vi igennem årene har respekteret og gjort vores ypperste til at leve op til med fokus på kvalitet, forretningsførelse, samfundsansvar og ordentlighed.

Den historiske betydning

Arven fra den danske andelstankegang

I slutningen af 1800tallet begyndte engelske handlende at klage over kvaliteten af de æg, de fik sejlet ind fra Danmark. Det blev startskuddet til Dansk Andels Ægexport i 1895, der i dag er kendt som Danæg. Andelsselskabet er på mange måder en institution i det danske samfund. Fokus på fællesskab, skaberkraft og understøttelsen af det gode håndværk har igennem mange årtier været omdrejningspunkt for gode kvalitetsprodukter – også hos Danæg. Den dag i dag er vi ejet af vores landmænd, så vi i fællesskab kan sikre den gode kvalitet fra høne til æg.

Den historiske betydning

En hæderkronet tradition

I år 1900 begyndte Danæg, som dengang altså var kendt som Dansk Andels Ægexport, ugentligt at levere æg til den kongelige familie. Den daværende Kronprins Frederik 8. satte dengang stor pris på Danægs pålidelige leverancer, og som en gestus for den gode service fik Danæg tilladelse til at bruge prædikatet "Purveyors to H.R.H. the Crown Prince of Denmark," når de danske æg blev markedsført internationalt.

Den historiske betydning

Leverandør til Det Kongelige Danske Hof siden 1906

I 1906 blev Kronprins Frederik 8. konge, og som en anerkendelse af Danægs fortsatte engagement og kvalitetsleverancer blev prædikatet opgraderet til "Kgl. Hofleverandør." Denne hædersbetegnelse blev senere fornyet i 1961 og ændret til det mere moderne "Leverandør til Det Kongelige Danske Hof." Titlen skal genansøges minimum hvert femte år, hvilket vi har gjort i over 100 år. Hver eneste gang har vi fået tildelt prædikatet igen, en ære, der på mange måder, er med til at understrege, at vores fokus på kvalitet – og engagement for den verden, vi lever i – er bemærkelsesværdig.

En titel med ansvar

Ansvar fra gård til bord

Med det ærefulde prædikat har der fulgt et ansvar - et ansvar vi igennem årene har respekteret og gjort vores ypperste til at leve op til. Danæg blev i sin tid stiftet med det formål at sikre den gode kvalitet. Sådan er det også i dag. Vores landmænd er fælles om at sikre den høje fødevaresikkerhed og sporbarhed, der er kendetegnede for hele vores virksomhed. Som frontløbere i det stærke branchesamarbejde, Danske Æg, er vi også med til at sætte fokus på gode forhold for både høns og producenter. Når vores kunder vælger æg med Danske Æg-mærket, støtter de ikke bare vores landmænd, men alle producenter i Danmark, og deres indsats for ansvarlig produktion fra gård til bord.

En titel med ansvar

Støtter op om madglæden

Hos Danæg tager vi vores rolle i samfundet alvorlig. Som mad-producent mener vi, at det er vigtigt at bakke op om forskellige ildsjæle og initiativer, der alle sammen på hver deres måde understøtter madglæden. Derfor sponsorerer vi alt fra madskoler for børn til gastronomi for landets bedste kokke, fordi vi mener, at fællesskabet i køkkenet omkring madlavning skaber grundlag for nærvær og gode madvaner - både for store og små. I 2024 står vi blandt andet bag de danske erhvervsuddannelsers SKILLS, Arla Fondens Madlejr og Dansk Gastronomisk Union repræsenteret af de danske kokkelandshold.

En titel med ansvar

En bæredygtig retning

Med mere end 125 års erfaring er vi hos Danæg vant til at tænke langsigtet og være på forkant med udviklingen. Æg er nemlig også fremtiden som en klimavenlig kilde til animalsk protein. Med fokus på produktudvikling og inspiration – også til de professionelle køkkener – går vi forrest med et alternativ på tallerkenen. Set fra vores perspektiv kan æg være med til at forandre den måde, vi forbruger på – mens vi spiser.

Kronen på værket – også i udlandet

Stærkt skandinavisk afsæt

Med rodfæste i Skandinavien leverer Danæg som en del af Danæg Group æg til hele verden. Med udgangspunkt i hovedsædet i danske Christiansfeld har vi selskaber i Danmark, Sverige og Finland, hvor vi beskæftiger hundredvis af medarbejdere og landmænd på tværs af landegrænser. Kernen i det hele, er vores fokus på høj fødevaresikkerhed og sporbarhed. Der startede det hele tilbage i 1895, og i dag er Danæg et kendt og troværdigt brand i hele verden med den ikoniske danske kongekrone som bannerfører for den danske kvalitet.

Kronen på værket – også i udlandet

Kongelig hæderspris for eksportindsats

Udover prædikatet Leverandør til Det Kongelige Danske Hof har vi også modtaget en kongelig hæderspris for vores eksportindsats. I 1992 blev Danæg nemlig tildelt Kong Frederik den Niendes Hæderspris for Fortjenstfuld Indsats for Dansk Eksport. Hædersprisen stammer tilbage fra 1970, hvor den blev indstiftet ved en kongelig resolution med det formål at fremme, understøtte og opmuntre eksporten af danske varer og tjenstydelser. Den kongelige anerkendelse af vores arbejde er endnu en understregning af vores høje standarder – også i udlandet.

Kronen på værket – også i udlandet

Eksport af dansk kvalitet – også i fremtiden

Som repræsentant for den danske fødevarebranche er vi ambassadør for den gode danske kvalitet – et varemærke, vi aldrig tager for givet. Med kunder i hele verden, fra Danmark til Dubai, arbejder vi konstant med produktudvikling og fødevaresikkerhed, så vi fortsat kan være med til at sætte standarden for danske æg og det gode ry, der kendetegner vores eksport. Prædikatet som Leverandør til Det Kongelige Danske Hof er stadig den dag i dag kronen på værket.