DANÆG KONCERNEN

Fra 1895 til i dag

DANÆG koncernens historie strækker sig helt tilbage til 1895, hvor andelsselskabet Dansk Andels Ægexport blev stiftet. På det tidspunkt var danske æg ved at miste deres renommé på det største eksportmarked England grundet deres meget dårlige kvalitet. Andelsselskabet blev derfor stiftet udfra devicen om, at sammen står vi stærkere. Dette mantra er stadig en vigtig del af DANÆGs DNA i dag, hvor koncernen består af to danske selskaber, to svenske selskaber, et finsk selskab og fortsat er ejet af sine landmænd. 

DANÆGs struktur

En koncern på tværs af landegrænser

DANÆG er i dag en dansk-svensk-finsk ejet koncern, der består af fem 100 procent ejede datterselskaber, som er samlet i DANÆG Holding A/S. I Danmark er det skalægvirksomheden DANÆG A/S i Christiansfeld og produktfabrikken DANÆG Products A/S i Roskilde. I Sverige er det skalægvirksomheden Kronägg AB i Perstorp og produktfabrikken Källbergs Industri AB i Töreboda. I Finland er det ægvirksomheden Munax Oy i Laitila. 

DANÆG Holding

Samlet drift

I DANÆG Holding A/S er hele driften samlet, og opgaven er at indsamle, kvalitetssortere og afsætte producenternes æg på de bedst mulige vilkår i form af skalæg og en stribe forædlede produkter. Samtidig vil DANÆG Holding sikre forbrugerne æg af højeste kvalitet under hensyntagen til både fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. 

I 2013 vedtog DANÆGs andelshavere at sælge en del af koncernen til Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). I dag er koncernen DANÆG Holding A/S ligeligt ejet af DANÆG AMBA med danske og svenske ægproducenter (50%) og af Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG (50%).

De danske selskaber

Pakkeri og produktfabrik

DANÆG blev selskabet officielle navn i 1985, og i 1991 blev virksomheden opdelt i to selskaber: DANÆG A/S og DANÆG Products A/S.

I 1999 blev de to pakkerier i Tølløse og Thorning nedlagt, og æggene blev overført til pakkeriet i Christiansfeld, der var opført i 1982, og som senere er udvidet flere gange.

Internationalt niveau

Svenskerne kommer ombord

I 2004 fusionerede DANÆG med det svenske andelsejede ægfirma Kronägg, og i 2009 overtog DANÆG Källbergs Industri AB.i Sverige.

Fusionen med de svenske virksomheder løftede koncernen op på et internationalt niveau, og efter gennemgribende rationaliseringer, automatiseringer og effektivitetsforbedringer i alle led er DANÆG Holding den markedsledende aktør i Norden inden for alle distributionskanaler.

Munax Oy

Opkøb i Finland

I 2021 opkøbte DANÆG-koncernen de resterende 76 % af finske Munax OY i Laitila – et selskab, som koncernen siden 2015 har ejet 24 % af. Munax Oy blev etableret i år 2003 og har efterfølgende udviklet sig med en imponerende hastighed til i dag at være markedsledende i Finland inden for både detail og foodservice-sektoren.

Med opkøbet af Munax Oy står DANÆG-koncernen stærkt i udvikling af nye innovative produkter samt styrkelse af eksporten ud af koncernens hjemmemarkeder. 

Advisory Board

Fremtidens ægproduktion

Hos DANÆG ønsker vi at forme fremtidens ægproduktion med øje for bæredygtighed og dyrevelfærd. Derfor har et uafhængigt, rådgivende udvalg siden 2017 vejledt os i, hvordan vi kan sikre høj dyrevelfærd i alle produktionsformer. 

Samarbejdet med vores Advisory Board har blandt andet ført til, at DANÆG har indført krav om grøn beplantning i hønsegårdene for frilandshøner og økologiske høner. 

DANÆG Advisory Board

Peter Sandøe

Professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. 

Jørgen Kjær

Senior dyrevelfærdsforsker, Fredrich-Loeffler Institut, Celle, Tyskland 

Jesper Bo Jensen

Fremtidsforsker og direktør for Centre for Future Studies

DANÆG Koncernledelse

Jann Dollerup Vig Jensen

Koncernchef / Group CEO

+45 23 47 07 97

Hans Christian Lei

Koncernøkonomidirektør / Group CFO

+45 73 26 16 65

VORES BESTYRELSER

DANÆG Holding

Ole Th. Bruhn

Formand

Jesper Pagh

Næstformand

Asbjørn Børsting

Bestyrelsesmedlem

Camilla Blicher Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Mikael Gilbertsson

Bestyrelsesmedlem

Niels Dengsø Jensen

Bestyrelsesmedlem

Robert Beck

Bestyrelsesmedlem

DANÆG AMBA

Ole Th. Bruhn

Formand 

Mikael Gilbertsson

Næstformand 

Emmy Ahlsten

Bestyrelsesmedlem

Johannes Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Peter Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Robert Beck

Bestyrelsesmedlem

Sven Ove Johansson

Bestyrelsesmedlem

Asbjørn Børsting

Eksternt bestyrelsesmedlem