KRAGHØJGÅRD

Økologi med lidt ekstra kræs

DANÆGs specielle økologiske æg fra høner i frugtplantager skal overholde alle de regler, der gælder for økologiske æg – både når det gælder foder, pladsforhold og adgang til udendørsarealer. Forskellen er, at hønsegården indrettes i en frugtplantage, så hønerne kan spise af de næringsrige nedfaldsfrugter. De spiser også de insekter, som gør skade på frugttræerne, og endelig kan hønerne bruge træerne til læ og ly.

Allan er ikke i tvivl

I 2000 overtog Allan Breum Larsen ”Kraghøjgård” efter sine forældre. Foruden 15.500 æglæggende, økologiske høner har Allan økologisk kvæg, frugtplantage, bier og planteavl på 140 hektar.

– Økologisk produktion gør en stor og positiv forskel for dyrene og for naturen i det hele taget, siger landmand Allan Breum Larsen, der bor på Kraghøjgård ved Horsens Fjord med sin kone og deres tre døtre.

Hans forældre omlagde gården til økologi i 1980 og var blandt de første til at starte en større økologisk ægproduktion. Allan er med andre ord vokset op med den økologiske tankegang, og han brænder stærkt og tydeligt for den økologiske produktionsmetode.

Alt på gården er økologisk

Kraghøjgård er en ægte familiegård. Den er bygget af Allans tipoldefar i 1886 og er siden gået i arv fra generation til generation. Allan uddannede sig til forstkandidat på Landbohøjskolen og tog en ph.d. på Århus Universitet. Derefter besluttede han sig dog for, at vende hjem for at drive gården videre. 

Allan driver gården som et bredt og alsidigt landbrug, hvor det hele hænger sammen. Han har 15.500 æglæggende høner, og derudover har han Limousine-kvæg-, til kødproduktion, en mindre frugtplantage med æbler og pærer og bier til produktion af honning og til bestøvning af kløver, hestebønner og frugttræer.

Høner og frugttræer gavner hinanden

I økologiske hønsegårde er der krav om beplantning, og på Kraghøjgård går hønerne frit rundt i gårdens frugtplantage. Træerne gør hønerne modige og trygge, fordi de hurtigt kan søge tilflugt under dem. Samtidig kan de gå og hakke i nedfaldsfrugten, som supplement til det øvrige foder.

– De får en masse næringsrig føde fra de nedfaldne æbler og fra de insekter og larver, der ellers ville angribe frugttræerne. På den måde bliver hønernes sundhed og trivsel stærkt forbedret – og vores æbler får en mindre skadesfrekvens. Træerne har også godt af hønernes gødning, forklarer Allan.

Økologi hele vejen

På gårdens 140 hektar jord dyrker han hvede, havre, byg, ærter og hestebønner til foderbrug for både høns og kvæg. Det hele er økologisk. Pesticider og kunstgødning er ganske enkelt bandlyst. Til gengæld er der masser af hårdt arbejde.

– Balancen mellem hårdt fysisk arbejde og mentale udfordringer giver mig en god balance og gør, at jeg sover rigtig godt om natten, siger Allan, der tydeligt er i sit helt rette element på slægtsgården med den smukke udsigt over fjord og marker.