BIRKELUND ÆG

Biodynamik er en livsstil

Hos DANÆG modtager vi vores biodynamiske (Demeter) æg fra det biodynamiske landbrug Birkelund i Sønderjylland. Her fodres hønerne udelukkende med biodynamisk og økologisk foder. I et biodynamisk landbrug lever hønerne under samme betingelser som økologiske høner i både hønsegården og hønsehuset.

At være biodynamisk landmand er en livsstil

På Birkelund bliver de biodynamiske æg produceret ud fra en holistisk tankegang, hvor der tages hensyn til en sammenhæng mellem alle elementer. Her strøs hønernes foder ud med håndkraft, som et led i at holde en tæt kontakt til dyrene.

– Vores sunde fødevarer skal nære menneskets krop, sjæl og ånd. Derfor driver vi biodynamisk landbrug. Ordene kommer fra Karin Petersen. Sammen med sin mand Christian driver hun gården Birkelund i Sønderjylland tæt ved Tønder. Gården har været drevet som biodynamisk landbrug siden 2009 og var tidligere økologisk landbrug i mange år.

At være biodynamisk landmand er meget mere end et job. Det er en livsstil. En måde at tænke på. På Birkelund indgår hønerne i en større helhed, og æggene produceres ud fra en holistisk tankegang, hvor der tages hensyn til de mange elementer og alle de levende væsner, der er omkring hønerne.  

Hønernes trivsel er alfa omega

Karin gør meget ud af at være til stede og nærværende inde hos hønerne. – Vi strør korn ud til dem i hånden, så de er beskæftiget og ikke keder sig. Men vi er der også for at se dem og holde kontakten til dem. Vi gør også meget ud af at studere deres adfærd, fortæller Karin Petersen.

Hun ser det også som et vigtigt element at hønsegården er attraktiv for både høner og mennesker samt for insekt- og fuglelivet. Hønerne skal kunne lide at være ude som en del af deres naturlige adfærd, derfor er hønsegården konstant under udvikling.

Vi har beskæftiget os med hvilke træer og buske, der er mest hensigtsmæssige, bl.a. hassel, hyld, gran, pil og frugttræer. Træer og buske gør, at hønerne føler sig trygge, og hjælper med til, at der er gode energier omkring dem, siger Karin.

Mad til krop, ånd og sjæl

De biodynamiske æg fra Birkelund lever op til alle regler for økologisk produktion. Derudover opfylder gården alle de biodynamiske Demeter-regler, og har det internationale Demeter-kontrolmærke for godkendt biodynamisk landbrug. Fødevarer i Demeter kvalitet er fremstillet for at give både næringsstoffer og næringskræfter til hele mennesket.

– Det at beskæftige sig med ”livgivende” spørgsmål giver liv i sig selv. Det gør os rigere, hvilket smitter af på vores dyr planter og medmennesker, siger Karin. Birkelund har et samarbejde med en landmand, der har drøvtyggere.

Specielle regler for biodynamik

Demeter-reglerne stiller en række krav ud over økologi-reglerne, bl.a.:

  • Længere omlægningstid af en produktion før Demeter-godkendelse
  • Der skal være husdyr på gården eller i et gårdsamarbejde, primært drøvtyggere (køer, får eller geder)
  • Dyrene må kun få biodynamisk og økologisk dyrket foder, ikke konventionelt dyrket
  • Kalve og køer må ikke afhornes og hønerne må ikke næbtrimmes
  • Der må ikke gødes med gylle fra konventionelle landbrug
  • Kompost og marker skal tilføres de biodynamiske præparater hvert år
  • Planter må ikke bestråles med UVC-lys
  • Kun 11 tilladte E-numre mod 42 i økologiske varer 

Nøje sammensat foder

Hønernes foder er nøje sammensat for at dække dyrenes behov for næringsstoffer bedst muligt. Når hønerne er 19-20 uger gamle, begynder de at lægge æg. For at give hønerne den bedste start tilsætter Karin & Christian - med Demeter Forbundets godkendelse - søstjernemel til hønernes økologiske/biodynamiske foder. Søstjernemel har et højt proteinindhold – og er med til at øge foderoptagelsen i netop den periode, hvor hønerne begynder at lægge æg.