Meddelelse om databeskyttelse på DANÆG koncernens domæner


DANÆG koncernen tager vare på og beskytter dine data. Som dataansvarlig indsamler og behandler vi dine persondata i forbindelse med brugen af Danæg koncernens domæner.

Nedenfor er beskrevet, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Danægs behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på privacy@danaeg.dk

Nedenfor beskrives følgende emner:
1. Kategorier af persondata og formål
2. Videregivelse og overførsel af persondata
3. Opbevaringsperiode
4. Dine rettigheder
5. Kontakt
6. Ændringer til meddelelsen

1. Kategorier af persondata og formål
1.1 Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:
• IP adresse
• Adfærdsdata på website
• Informationer afgivet i konkurrence
• Kontaktinformationer
 
1.2 Vi behandler persondataene til følgende formål:
• Deltagelse i konkurrencer
• Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem Danæg domænerne, herunder også reklamationer og ansøgninger
• Udsendelse af nyhedsbreve
Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet og deltage i konkurrencer. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Danæg eller benytte online services på Danæg domænerne.
 
2. Videregivelse og overførsel af persondataene
2.1 Videregivelse af persondata
Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere:
• Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer
• Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer
• Ansvarlige for ansættelser og ansøgningsprocessen
• Ansvarlige for kundereklamationer
 
2.2 Databehandleres adgang til persondata
Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Danæg koncernens instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Danæg koncernens ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, dog højst i:

  • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt i maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning
  • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget
  • Ansøgninger gemmes i maksimum 6 måneder
  • Reklamationer gemmes i maksimum 12 måneder

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på privacy@danaeg.dk

Adresseoplysninger:

Danæg Koncernen
Danægvej 1
6070 Christiansfeld

6. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

Version 1.1 / 23. maj 2018