CSR

Vi støtter børnene

For os er Corporate Social Responsibility (CSR) et udtryk for engagement og respekt for det samfund, som vi er en aktiv del af. Derfor samarbejder vi med udvalgte danske og svenske foreninger og organisationer, der gør en forskel. Vi har valgt primært at koncentrere vores støtte omkring indsatser rettet mod den næste generation - børnene. På det globale plan støtter vi organisationen UN Global Compact, som hører under FN.

UN Global Compact

CSR på det globale plan

DANÆG-koncernen er optaget som medlem i UN Global Compact. UN Global Compact er en stor international organisation under FN, der bl.a. arbejder på at forbedre menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption over hele verdenen.

Hvert år udgiver DANÆG en UN Global Compact Report, som optegner koncernens CSR-aktiviteter i det forgangne år. 

Danske Hospitalsklovne

Stolt sponsor

Danske Hospitalsklovne besøger indlagte børn og familier på alle landets 22 børneafdelinger og på særtilbud og institutioner for børn og unge, heriblandt børnepsykiatriske dag- og døgnafsnit. DANÆG er stolt sponsor af Danske Hospitalsklovne.

Danske Hospitalsklovne støtter indlagte børn igennem deres sygdomsforløb. De spreder smil og glæde hos indlagte børn og familier, når der er allermest brug for det.

Team Rynkeby

Mod Paris for børnenes skyld

Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedscykelteam, der cykler til Paris hvert år for at samle penge til børn med kritiske sygdomme og deres familier.

Som hovedsponsor af det arbejde, som Danske Hospitalsklovne gør for indlagte børn og familier på landets børneafdelinger, var det helt naturligt for DANÆG i 2019 også at støtte Børnecancerfonden med et guldsponsorat til Team Rynkeby i Sønderjylland, hvor DANÆG har sit ægpakkeri.

Madskolerne

DANÆG støtter madglade børn og unge

Næsten hver femte dansker oplever at mangle madlavningsevner i køkkenet, hvilket hindrer dem i at lave hjemmelavet mad. Hos DANÆG tror vi på, at basale madlavningsevner er afgørende for, at danskerne vælger bæredygtige og sunde fødevarer i køledisken.

Derfor er vi på 9. år glade for at kunne støtte Madskolerne. Her bliver forældrene nægtet adgang til køkkenet og istedet får børnene grydeskeen i hånden.

BRIS

Svenske børns rettigheder

Vores svenske ægpakkeri Kronägg støtter organisationen BRIS. BRIS står for 'Børns Rettigheder I Samfundet' og er en af ​​Sveriges førende børnerettighedsorganisationer, der hver dag kæmper for et bedre samfund for børn.

BRIS støtter børn i sårbare situationer og påvirker beslutningstagere til et samfund, hvor hvert barn kender deres rettigheder, og hvor barnets rettigheder respekteres.

Vi vil gøre det rigtige

Whistleblowing ordning

Vores virksomhed bestræber sig på at opretholde et gennemsigtigt forretningsklima og en høj forretningsetik. Vi værdsætter sikkerheden af og respekten for alle, der berøres af vores virksomhed. Du har en afgørende rolle i vores succes.

Vores whistleblower ordning er et tidligt advarselssystem til at begrænse risici. Det er et vigtigt værktøj til at støtte høj forretningsetik og opretholde kundernes og offentlighedens tillid til os.