HØNER OG DYREVELFÆRD

Velfærd i højsædet

Høner er livlige dyr, der altid er i bevægelse: hvad enten de går på opdagelse blandt træerne i hønsegården, hakker i jorden eller sandbader inde i stalden. Med andre ord er beskæftigelse helt afgørende for hønernes velfærd. Både i brancheforeningen Danske Æg - som DANÆG er medlem af - og hos os selv arbejder vi konstant på at gøre hønernes velfærd endnu bedre.

Totalt stop siden 2014

Hvad er næbtrimning?

Næbtrimning sker ved, at man brænder eller klipper spidsen af næbbet på kyllingerne. Formålet med at trimme næbbet er at undgå, at dyrene hakker på hinanden eller piller i deres egne fjer.

I Danmark betragtes næbtrimning som et dyrevelfærdsproblem, da indgrebet påfører dyret smerte. Derfor indførte brancheforeningen Danske Æg - som pakker størstedelen af alle æg produceret i Danmark - i 2014 et totalt stop for næbtrimning af alle danske kyllinger.

Grønt i hønsegården

Hvad gør DANÆG for at øge dyrevelfærden? 

Hos DANÆG kræver vi, at vores økologiske og frilandsproducenter sørger for beplantning - som poppel, piletræer eller frugttræer - i hønsegården. Træerne er gode gemmesteder for hønerne. Samtidig giver træerne hønerne skygge på solrige sommerdage og læ for vinden. 

Inde i stalden holder ægproducenten hønerne beskæftigede med hø og hårde blokke af mineraler, som hønerne kan hakke i. Økologiske høner får også grovfoder (fx gulerødder eller hø). 

Æg fra frugtplantager

Høner og frugttræer

Hos DANÆG har vi udviklet et specielt koncept: økologiske æg fra frugtplantager. Disse økologiske ægproducenter adskiller sig ved, at hønsegården ligger i en frodig frugtplantage, hvor hønerne frit kan bevæge sig rundt mellem æble-, blomme- eller pæretræerne.

I foråret og sommeren er hønernes efterladenskaber god gødning for frugttræerne, og i sensommeren kan hønerne spise af de næringsrige nedfaldsfrugter. På den måde spiller gårdens delelementer sammen som én bæredygtig enhed. 

Advisory Board

Fremtidens ægproduktion

Hos DANÆG ønsker vi at forme fremtidens ægproduktion med øje for bæredygtighed og dyrevelfærd. Derfor har et uafhængigt, rådgivende udvalg siden 2017 vejledt os i, hvordan vi kan sikre høj dyrevelfærd i alle produktionsformer. 

Samarbejdet med vores Advisory Board har blandt andet ført til, at DANÆG indførte krav om grøn beplantning i hønsegårdene for frilandshøner og økologiske høner.