01-10-2019

Hvad vil danskerne vide om æg?

Hen over sommeren 2019 pakkede vi over 1.000.000 æggebakker med en gratis børnebillet til LEGOLAND.
Samtidig havde vi mulighed for at udlodde seks ophold på det nyåbnede Hotel LEGOLAND. For at deltage i
konkurrencen bad vi danskerne fortælle os, hvad de går rundt og undrer sig over ved æg og undren var der
nok af. Vi modtog 300 gode spørgsmål og her bringer vi svar på tre af de mest populære spørgsmål.

Spørgsmål 1

Er der en grænse for, hvor mange æg jeg må spise?

Tidligere blev æg af mange opfattet som en kilde til forhøjet kolesterol. I dag deler kun hver femte dansker denne holdning og hele seks ud af ti danskere mener, at æg er en sund fødevare. Og det er med god grund. Æg er nemlig en god proteinkilde, og samtidig indeholder æg en stor del af de vitaminer og mineraler, som kroppen har brug for. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at raske danskere kan spise ét æg om dagen. Dog bør danskere med forhøjet kolesterol nøjes med tre æg om ugen.

Spørgsmål 2

Hvordan tester I æggene for salmonella?

Den 1. oktober 2013 blev et nyt og endnu skrappere salmonellaprøveprogram indført, som indebærer, at danske høner skal salmonellatestes hver 2. uge. Salmonellakontrollen foregår ved, at hønernes gødning bliver udtaget til tests og sendt til et uafhængigt laboratorie.

I 2012 fik Danmark særstatus for salmonella i æg til konsum (detailhandel), hvilket betyder Danmark kan stille skrappere krav og har mulighed for at afvise udenlandske æg med salmonella. 

Spørgsmål 3

Hvorfor står æg på køl i Danmark?

Når æg opbevares på køl reduceres risikoen for bakterievækst. Dette fik man særlig fokus på, da salmonellahandlingsplanen trådte i kraft i for ca. 20 år siden.

Med den danske salmonellahandlingsplan blev det derfor indført som et lovkrav, hvilket er en dansk særregel ift. EU-lovgivningen. Netop på grund af den unikke kølekæde er det muligt for os at eksportere æg til udlandet med forlænget holdbarhed.