SALMONELLA I ÆG

Danske æg er blandt verdens sikreste

Den mest kendte, alvorlige infektion i høneflokke gennem tiden er salmonella, og en af DANÆGs vigtigste opgaver er forebyggelse af infektionen. Danske fødevarer er internationalt anerkendt for en meget høj sikkerhed - og det gælder også æg. Bestræbelserne på at undgå salmonella er igennem de sidste 25 år intensiveret, og i 2012 fik Danmark salmonella særstatus i EU. Her kan du læse, hvordan vi arbejder med salmonellaforebyggelse.

Fakta om salmonella

Hvad er salmonella?

Den mest kendte, alvorlige infektion i høneflokke er salmonella. Det er en frygtet bakterieinfektion, fordi salmonella via hønernes æg kan være farlige for mennesker. Infektionen kan forekomme i mere end 2100 forskellige typer, men typen, der kaldes Enteritidis menes at være skyld i 60 pct. af salmonellatilfælde hos mennesker. Der er ikke forskel på forekomsten af salmonella i forskellige typer af æg. 

Hos DANÆG tester vi vores høneflokke for salmonella hver eneste uge.

BLANDT VERDENS SIKRESTE ÆG

Hvad er forekomsten af salmonella i danske æg?

I dag er danske æg derfor stort set fri for salmonella. I Danmark er der et omfattende kontrolprogram for salmonella i alle led af produktionen af æg. En hønebesætning skal være tilsluttet den offentlige salmonellahandlingsplan, hvis der sælges æg fra besætningen. Det betyder, at hønerne skal være salmonellakontrolleret hele vejen igennem produktionsforløbet.

Den lave forekomst af salmonella i danske æg, har betydet, at Danmark siden 2012 har haft salmonella særstatus i EU. 

SOKKEPRØVER

Hvordan tester man for salmonella i æg?

Vi tester for salmonella ved, at vores ægproducenter hver eneste uge indsender 'sokkeprøver' til undersøgelse for salmonella hos et uafhængigt laboratorie.

En sokkeprøve laves ved, at ægproducenten går en tur i hønsestalden med en gaze uden på skoene. Sokken samler dermed gødning op fra gulvet i stalden. Prøven indsendes herefter til bakteriologisk undersøgelse for alle typer salmonella.

Meget oftere end i udlandet

Hvor ofte bliver danske høner salmonellatestet?

I Danmark bliver æglæggende høner testet for salmonella hver anden uge. Til sammenligning bliver høner i EU testet for salmonella hver 15. uge. Det betyder, at en dansk høne bliver tjekket cirka 20 gange i sin levetid mod kun 3 gange for en europæisk høne.

Hos DANÆG har vi indført ekstra salmonellakontroller. Derfor tester vi for salmonella hver eneste uge. 

Kontrol sikrer æg uden salmonella

Hvad sker der, hvis en høneflok får salmonella?

Når en høneflok testes positiv for salmonella, stopper salget af æggene straks. Typisk bliver hønerne slagtet for at mindske smittespredning - altså at smitten spreder sig til andre høneflokke.

I pakkeriet sørger DANÆGs kvalitetsteam for, at sygdomme i en hønebesætning ikke kan sprede sig til andre. Derfor tester vi fx transportbåndene til æggene for salmonella og transportemballager bliver rengjort og desinficeret, før de genbruges.

ET PAR GODE RÅD

Hvordan holder jeg god køkkenhygiejne?

Danske æg er blandt verdens sikreste og risikoen for salmonella er minimal. Alligevel anbefaler vi dig, at du holder god køkkenhygiejne og derfor har vi samlet nogle enkle råd, når du laver mad med æg: 

- brug kun friske æg uden revner i skallen
- husk at vaske hænder, når du har rørt ved æg
- hold æg adskilt fra andre fødevarer