TVEDEMOSE

Høner, æbler og svampe i symbiose

Da Jens Christian i foråret 2018 overtog en økologisk bedrift med plantagehøner på Lolland, var han i første omgang slet ikke ude efter æggene, men istedet hønernes efterladenskaber. I det økologiske landbrug bliver klatterne nemlig betragtet som den ultimativt bedste gødning til Danmarks største, økologiske svampeproduktion Tvedemose, som Jens Christian ejer med sin kone Kirsten. Læs hvordan de to dygtige entreprenører bruger bæredygtighed som pejlemærke i deres arbejde på bedriften.

Med innovation i højsædet

I selskab med landmanden Jens Christian Hansen er det med at slå lyttelapperne ud. Jens Christian kaster om sig med spændende projekter og forretningsideér som ingen andre - og det går stærkt!

Han er iværksætter ind til knoglerne og ser muligheder, der hvor andre ser lukkede døre. Derfor har Jens Christian naturligvis gang i mere end én håndfuld projekter.

Æg og svampe smager himmelsk sammen

- så er kombinationen også mere bæredygtig. I hvert fald hvis du spørger vores landmand Jens Christian, der både har økologiske høns og svampe på sin gård. Hos Tvedemose indgår hønerne og æglægningen i gårdens egen biosystem, hvor den økologiske hønsegødning bliver brugt i mulden til svampene – intet går til spilde. 

Plantagehøner

I ”baghaven” har Jens Christian økologiske høner, hvis hønsegård ligger i en frodig frugtplantage, hvor hønerne frit kan bevæge sig rundt på de store, grønne arealer. Alle de pærer og æbler, som hønerne ikke kan få næbbene i, bliver høstet, mostet og hældt på flasker i gårdens eget mosteri.

I efterårsmånederne er parkeringspladsen fyldt med trailere, når de lokale kommer for at få presset deres æbler fra haven til friskpresset most. Men Jens Christian nøjes ikke med ægproduktion og æblemosteri.

Svampe fra gård til loft

En halv times kørsel derfra ligger Tvedemose, Danmarks største, økologiske svampeproduktion, som Jens Christian ejer med sin kone Kirsten Hansen. Her står økologiske svampe i lag fra gulv til loft, imens de ansatte plukker de velvoksne svampe af.

Kvaliteten af den jord, som svampene vokser i, er helt afgørende for at kunne producere højkvalitetssvampe, og derfor laver Jens Christian selvfølgelig selv den muld, som de flotte svampe får næring fra.

Fra hønegødning til økosvampe

Svampene vokser i en næringsrig muld lavet på kompost, som Jens Christian producerer i bygningen bag svampeproduktionen. Komposten er lavet af halm, som blandes med hestestrøelse og den økologiske gødning fra hønsestalden.

Herefter gennemgår komposten en proces under kontrollerede temperatur- og iltforhold, hvor den bliver omdannet til svampenæringssubstrat. Under processen fjernes ammoniakken fra gødningen. Ammoniakken bliver opsamlet i et forsuringsanlæg, således at den kan genbruges på ny kompost.

50 skridt fra privaten til produktionen

Fra kontoret kan man skimte Jens Christian og Kirstens private bolig, hvor de gerne byder gæster på kaffe og lidt sødt. Udenfor hoveddøren står fine træfigurer, som forestiller svampe, og indendørs dukker flere små svampeformede figurer op som et symbol på, hvordan privatlivet og arbejdslivet flyder sammen.

Men for to engagerede iværksættere gør det ikke spor. Parret elsker at innovere på deres forretning og er stolte over den måde, hvorpå de får bedriftens delelementer til at spille sammen til én bæredygtig enhed.