Claus Kragh

Langkroggård

I Aarup på smukke Fyn ligger Claus Kraghs gård ”Langkroggård” omgivet af 360 hektar markbrug. Claus er selv – omgivet af høns - vokset op på gården og har derfor helt fra barnsben haft høner i sit liv. Men Claus’ familiehistorie med høner og ægproduktion går helt tilbage fra tiden under 2. Verdenskrig, hvor hans farfar havde 400 høner på gården. I dag passer Claus, hans kone, deres tre børn – og fire medarbejdere – de 44.000 skrabehøner.

Barndomsminder om høner

Claus har været DANÆG andelshaver siden 1998, men faktisk starter Claus’ familiehistorie med høner og ægproduktion helt tilbage fra tiden under 2. Verdenskrig, hvor hans farfar havde 400 høner. Dengang havde man ikke så store opdræt og hønsegårde som i dag, så med den tids øjne var en flok på 400 høner ualmindeligt stor. Claus mindes, hvordan han som lille dreng løb rundt på gården sammen med sin mor og far. Der var meget arbejde at gøre på gården og derfor tog Claus’ forældre ham ofte med ud i kyllingeopdrættet. Her sad han så i 30 graders varme og legede med de små, nye kyllinger.

De gode barndomsminder fra gården har Claus selv taget med videre til sine egne børn. Claus’ ældste søn har også kørt rundt mellem hønsehusene på sin trehjulet cykel, og Claus er sikker på, at alle tre børn kommer til at nyde gavn af at vokse op blandt dyrene. Udover de 44.000 høner, har familien Kragh også to hunde.

Eget opdræt af kyllinger

For Claus er det vigtigt, hvordan ægproduktionen drives. Igennem mange år har Kragh-familien bestræbt at kunne varetage så mange opgaver som muligt i relation til ægproduktionen. Af samme grund har familien eget opdræt af omkring 100.000 kyllinger om året. Claus får kyllinger fra de er daggamle og opdrætter dem indtil de er 16 uger gamle, hvorefter de enten kommer over i æglæggerstalden eller bliver solgt til andre ægproducenter.

Claus har voiler opdræt, hvilket betyder, at kyllingerne går rundt på et gulv, men samtidig har adgang til forskellige etager med vand og foder. Dette forbereder kyllingerne på omgivelserne i hønsehuset, som er delt op i forskellige etager, som hønerne frit kan bruge. På denne måde er overgangen fra opdræt-stalden til æglægger-stalden mindre stressende for kyllingerne. Claus nøjes dog ikke kun med eget opdræt – han dyrker også selv en del af hønernes foder på markerne rundt om gården.

Fokus på selvforsyning

På de 360 hektar, der omgiver Kraghs bolig og hønsehus, dyrkes forskellige typer af korn samt raps. Meget af markernes udbytte bruges til at blande i hønernes foder. Denne praksis startede helt tilbage i slut 70’erne, hvor Claus’ far begyndte at blande foder. Han mente, at det var unødvendigt at dyrke korn som skulle sendes andetsteds for at blive forarbejdet – og så herefter vende retur til gården.

I tråd med sin fars oprindelige tanker, er Claus glad for, at gårdens egne afgrøder bruges i hønsestalden. For ham giver det en helhedsfornemmelse og god samvittighed, da han undgår en masse unødvendig transport. Samtidig er der for Claus en vis tilfredsstillelse ved at vide præcis, hvad han giver sine skrabehøner. Siden 2017, hvor Claus omlagde sin bedrift fra burhøner til skrabehøner, har han konstant været på udkig efter nye måder at gøre sin gård mere bæredygtig og selvforsynende.