SKRABEÆG

Går frit indendøre i en stald

Efter den store omlægning fra buræg til skrabeæg i dansk detailhandel, er skrabeæg blevet den mest solgte type æg i Danmark. Her kan du læse, hvad der kendetegner produktionen af skrabeæg i Danmark.

I stalden

Skrabehøner går frit indendøre i en stald. I hønsehuset skal minimum en tredjedel af gulvet være dækket af strå, høvlspåner, sand eller tørv, så hønerne kan skrabe og støvbade for at holde sig rene. I stalden har hønerne også siddepinde og reder. Skrabehøner får konventionelt dyrket foder. 

Der må maks være 9 skrabehøner pr. m2 - det samme gælder for frilandshøner. Hos økologiske høner må der være 6 dyr pr. m2.

Adgang til udeareal

Hvad er forskellen på skrabehøner og frilandshøner?

Skrabehøner og frilandshøner har det til fælles, at 1/3 af gulvet i hønsehusene skal være dækket af strøelse til støvbad og skrabeareal, og de har reder, samt siddepinde. Samtidig får både skrabehøner og frilandshøner konventionelt foder. 

Den største forskel er, at frilandshøner har adgang til udearealer – det har skrabehøner ikke. Derudover er der en lille forskel i flokstørrelserne. En skrabehøneflok er typisk på 6.000 - 35.000 høner. I en flok med frilandshøner er der typisk 6.000 - 30.000 høner.