Produktionsformer

Fire typer af ægproduktion

I dag kan danske æg produceres under fire forskellige former: Bur, skrab, fritgående og økologisk (herunder biodynamiske æg). Det er bl.a. antallet af dyr pr. kvadratmeter, indretningen af stalden, foderet og om hønerne har adgang til en udendørs hønsegård, som er afgørende for æggenes type. Bliv klogere på de fire produktionsformer og find den produktionsform, du foretrækker.

Fire forskelle

Hvad er forskellen på økologiske høner og frilandshøner?

Både økologiske og frilandshøner har en stor, udendørs hønsegård, hvor der skal være minimum 4 m2 pr. høne. Men der er forskel på økologiske og frilandshøner, når det kommer til fire ting: plads i stalden, siddepinde, dagslys og foder. 

Der må være 9 frilandshøner pr. m2 i stalden, mens der maks må være 6 økologiske høner. Økologiske høner har 18 cm siddepind pr. høne og frilandshøner har 15 cm pr. høne. Økologiske høner har naturligt dagslys i stalden - det har frilandshøner ikke krav på. Frilandshøner får konventionalt foder, mens økologiske høner får økologisk foder.

Adgang til udeareal

Hvad er forskellen på skrabehøner og frilandshøner?

Skrabehøner og frilandshøner har det til fælles, at 1/3 af gulvet i hønsehusene skal være dækket af strøelse til støvbad og skrabeareal, og de har reder, samt siddepinde. Samtidig får både skrabehøner og frilandshøner konventionelt foder. 

Den største forskel er, at frilandshøner har adgang til udearealer – det har skrabehøner ikke.

Derudover er der en lille forskel i flokstørrelserne. En skrabehøneflok er typisk på 6.000 - 35.000 høner. I en flok med frilandshøner er der oftest 6.000 - 30.000 høner.

Tre forskelle

Hvad er forskellen på burhøner og skrabehøner?

Forskellen ligger hovedsageligt i, at burhøner - som ordet afslører - opholder sig i bure, mens skrabehøner går frit rundt i en stald. Der er også forskel på flokstørrelserne og hvor mange høner der må være pr. m².

I en flok burhøner er der typisk 10.000 - 50.000 høner – dog højst 10 høner pr. bur, mens der kan være 6.000 - 35.000 skrabehøner i en flok.

Hver burhøne skal have 750 cm², mens der må være 9 skrabehøner pr. m².

Fra 6 til 9 høner pr. m2

Hvor meget plads har hønerne i stalden?

I stalden må der maksimalt være 9 skrabehøner eller 9 frilandshøner pr. kvadratmeter.

Økologiske høner har mere plads. Der må maksimalt være 6 økologiske høner pr. kvadratmeter. Økologi hele vejen rundt

Hvilken type foder får økologiske høner?

Mens skrabehøner og frilandshøner får konventionalt dyrket foder, så får økologiske høner økologisk foder. Det gælder både foderblandinger og grovfoder (fx hø eller gulerødder).