FRA SKALÆG TIL ÆGPRODUKT

DANÆG Products

Vores produktfabrik DANÆG Products blev stiftet i 1991 med det formål at specialisere sig i at producere og sælge forarbejdede ægprodukter. De første produkter var flydende, pasteuriserede æg. Der bliver dagligt udslået 750.000 æg til fremstilling af vores forskellige ægprodukter.

Step 1

Udslåning og pasteurisering

Som første led i processen bliver æggene slået ud på en særlig udslåningsmaskine, hvor blommer og hvider adskilles. Herfra overføres æggehviderne og æggeblommerne straks til råvaretanke, hvor temperaturen er på højst 4 oC grader celsius.

Herefter bliver ægmassen pasteuriseret. Det sker ved en nænsom varmebehandling, som sikrer at alle æggets egenskaber bevares – og at alle eventuelle bakterier elimineres.

Step 2

Produktion, tapning og pakning

Efter pasteuriseringen bliver blommerne og hviderne enten tappet over i færdigvareemballagen, eller bliver ført videre og brugt til andre produkter, f.eks. rørægsmix og langæg.

Hele processen foregår i et produktionsmiljø med strenge krav til hygiejne og rengøring. Hver enkelt medarbejder er uddannet inden for levnedsmiddelhygiejne – og er derfor bevidst om alle krav og om sit eget ansvar i produktionen.

Step 3

Omfattende fødevareanalyser

Når produkterne er emballeret, bliver de sat på lager. Her afventer de resultaterne af de løbende, omfattende mikrobiologiske, kemiske, fysiske og smagsmæssige analyser og undersøgelser fra laboratoriet.

Først når produkterne er testet og godkendt til salg, bliver de frigivet fra lageret. Testprocessen tager typisk fire dage.