Danske æg

Kig efter DK på ægget

Der er mange gode grunde til at lægge danske æg i indkøbskurven. Danske æg er af dansk oprindelse og kvalitet. Vores danske gårdejere og deres ansatte producerer æggene med høj troværdighed og stolthed. Og så er transporten af danske æg fra stald til butik kortere end transporten for udenlandske æg. 

Kig på æggeskallen

Hvordan ved jeg, om æggene er danske?

I Europa er det et lovkrav, at alle æg har en sporbarhedskode, som gør det muligt at følge hvert æg tilbage til den enkelte gård. Koden fortæller også, i hvilket land ægget er lagt.

Hvis du vil være sikker på, at dine æg er lagt på et dansk landbrug, skal du tjekke, om bogstaverne DK står på æggets skal. Æg fra de tre pakkerier i brancheforeningen Danske Æg - som DANÆG er medlem af - stempler også et rødt/hvidt våbenskjold på sine æg og på æggebakkerne. 

Blandt verdens sikreste

Hvorfor skal jeg vælge danske æg?

Danske æg er blandt verdens sikreste. Siden 2012 har danske æg haft salmonella særstatus i EU. Produktionen er underlagt et af verdens strammeste kontrolprogrammer, hvor hønerne testes for alle typer salmonella hver 14. dag. Med danske æg er du også sikker på, at kyllingerne er opdrættet i Danmark.

Hos DANÆG har vi indført ekstra salmonellakontrol og vi tester derfor vores høner hver eneste uge. 

Når du sætter danske æg på spisebordet, giver du et bidrag til vores danske gårdejere - og dermed danske arbejdspladser.

Slut med næbtrimning

Må man næbtrimme høner i Danmark?

Det har altid været forbudt at næbtrimme økologiske høner og i 2013 besluttede burægsproducenterne at stoppe næbtrimning af deres høner. I 2014 indførte brancheforeningen Danske Æg - som DANÆG er medlem af - også et totalt stop for næbtrimning af skrabe- og frilandshøner. 

Hos DANÆG næbtrimmer vi derfor ikke vores høner. 

Brancheorganisationen Danske Æg

Hvad står DANSKE ÆG-mærket for?

Indtil nu har den nysgerrige forbruger kunnet aflæse et ægs oprindelse via koden på æggets skal, hvor ’DK’ har indikeret, at ægget er lagt af en dansk høne. Siden 2018 har ægpakkerierne i brancheorganisationen ’Danske Æg’ - som DANÆG er medlem af - stemplet deres æg med et mærke, som forestiller et dansk flag. Derudover bliver mærket trykt på alle æggebakker fra Danske Ægs medlemmer.

Certificeringen er forbrugernes garanti for, at de indkøbte æg er af dansk oprindelse, samt at producenterne lever op til høje standarder for fødevaresikkerhed, sundhed og dyrevelfærd, som rækker udover de fastlagte regler i EU. Eksempelvis har hvert led i produktionskæden specifikke krav, som medlemmerne skal opfylde og som kontrolleres ved audit hvert år.

20 gange så ofte som i udlandet

Hvor ofte bliver danske høner salmonellatestet?

I Danmark bliver æglæggende høner testet for salmonella hver anden uge. Til sammenligning bliver høner i EU testet for salmonella hver 15. uge. Det betyder, at en dansk høne bliver tjekket cirka 20 gange i dens levetid mod kun 3 gange for en europæisk høne.

Hos DANÆG har vi indført ekstra salmonellakontroller. Derfor tester vi for salmonella hver eneste uge. 

Der er forskel

Hvordan opdrættes danske, økologiske høner?

Der er forskel på, hvordan danske og udenlandske, økologiske høner opdrættes. Ifølge EU lovgivning - og dermed i mange europæiske lande - må økologiske kyllinger opdrættes efter konventionelle produktionsprincipper, indtil hønerne er 16 uger. Først herefter lever hønerne under kravene for økologisk ægproduktion. 

I Danmark opdrætter vi økologiske kyllinger fra dag 1. Det betyder eksempelvis, at kyllingerne - og sidenhen hønerne - får økologisk foder i hele deres levetid, ligesom at de har mulighed for at komme ud i en udendørs hønsegård. I stalden skal kyllingerne have naturligt daglys, og der er færre kyllinger pr. kvadratmeter i sammenligning med konventionelt opdræt.