DANSKE ÆG BRANCHEKODE

Strengere krav end EU-lovgivning

I 2016 indgik tre danske pakkerier, der er medlem af brancheorganisationen Danske Æg, en fælles branchekode for at løfte de danske æg op i verdensklasse. I 2018 lancerede brancheforeningen så et stempel, der er forbrugerens garanti for, at ægget lever op til strenge krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, der rækker udover den gældende EU-lovgivning. 

Danske æg af høj kvalitet

Hvad er branchekoden?

Et unikt sæt af regler og krav, der sikrer danske salmonellafrie æg af høj kvalitet, produceret med god dyrevelfærd, sporbarhed og kontrol gennem hele produktionskæden.

Danske Æg tager med branchekoden ansvar for hele produktionskæden ud til forbrugeren. Hvert led i produktionskæden har specifikke kriterier, som skal være opfyldt og som kontrolleres ved audit hvert år. 

En bred vifte af tiltag

Hvad indeholder branchekoden?

Den danske branchekode indeholder blandt andet: 

• En af verdens sikreste salmonellakontrolprogrammer
• Unik sporbarhed for såvel produkt, dyr og foder
• Audits i alle led af produktionen ved ekstern auditør
• Krav til varmebehandling af foder
• Dyrevelfærdskrav, der ligger over lovgivningskrav
• Myndighedskontrol inden for alle led af produktionen

Brancheorganisationen Danske Æg

Hvad står DANSKE ÆG-mærket for?

Certificeringen - som trykkes på æggene og æggebakkerne - er forbrugernes garanti for, at de indkøbte æg er af dansk oprindelse, samt at producenterne lever op til høje standarder for fødevaresikkerhed, sundhed og dyrevelfærd, som rækker udover de fastlagte regler i EU.

Hvert led i produktionskæden har specifikke krav, som medlemmerne skal opfylde og som kontrolleres ved audit hvert år.

Blandt verdens sikreste

Hvorfor skal jeg vælge danske æg?

Danske æg er blandt verdens sikreste. Siden 2012 har danske æg haft salmonella særstatus i EU. Produktionen er underlagt et af verdens strammeste kontrolprogrammer, hvor hønerne testes for alle typer salmonella hver 14. dag. Med danske æg er du også sikker på, at kyllingerne er opdrættet i Danmark.

Hos DANÆG har vi indført ekstra salmonellakontrol og vi tester derfor vores høner hver eneste uge. Når du sætter danske æg på spisebordet, giver du et bidrag til vores danske gårdejere - og dermed danske arbejdspladser.

20 gange så ofte som i udlandet

Hvor ofte bliver danske høner salmonellatestet?

I Danmark bliver æglæggende høner testet for salmonella hver anden uge. Til sammenligning bliver høner i EU testet for salmonella hver 15. uge. Det betyder, at en dansk høne bliver tjekket cirka 20 gange i dens levetid mod kun 3 gange for en europæisk høne.

Hos DANÆG har vi indført ekstra salmonellakontroller. Derfor tester vi for salmonella hver eneste uge. 

Slut med næbtrimning

Må man næbtrimme høner i Danmark?

Det har altid været forbudt at næbtrimme økologiske høner og i 2013 besluttede burægsproducenterne at stoppe næbtrimning af deres høner. I 2014 indførte brancheforeningen Danske Æg - som DANÆG er medlem af - også et totalt stop for næbtrimning af skrabe- og frilandshøner. 

Hos DANÆG næbtrimmer vi derfor ikke vores høner. 

Der er forskel

Hvordan opdrættes danske, økologiske høner?

Der er forskel på, hvordan danske og udenlandske, økologiske høner opdrættes. Ifølge EU lovgivning - og dermed i mange europæiske lande - må økologiske kyllinger opdrættes efter konventionelle produktionsprincipper, indtil hønerne er 16 uger. Først herefter lever hønerne under kravene for økologisk ægproduktion. 

I Danmark opdrætter vi økologiske kyllinger fra dag 1. Det betyder eksempelvis, at kyllingerne - og sidenhen hønerne - får økologisk foder i hele deres levetid, ligesom at de har mulighed for at komme ud i en udendørs hønsegård. I stalden skal kyllingerne have naturligt daglys, og der er færre kyllinger pr. kvadratmeter i sammenligning med konventionelt opdræt.