Æggebakker af genbrug

Fra brugt avis til DANÆG-æggebakke

I Tønder på grænsen til Tyskland puster Hartmann nyt liv i brugte, krøllede aviser. Hver dag bliver mere end 100 tons genbrugspapir nemlig omdannet til pulp og kommer ud på den anden side som æggebakker i alle regnbuens farver. Ved at anvende genbrugspapir er Hartmann med til at reducere DANÆGs spild og nedbringe CO2-udledninger. Tag med på besøg hos Hartmann!

Pulp, det grå guld

Hos Hartmann kører gaffeltrucks dag og nat i pendulfart mellem lageret, hvor tonsvis af genbrugspapir hver dag bliver leveret, og de store pulp-beholdere, hvor gamle aviser bliver til en flydende, grå masse. I produktionshallen er luftfugtigheden høj, og der dufter, som når sommerregnen har ramt dagens avis på cykelturen hjem fra bageren.

Lyden af fuglefløjt mangler dog og i stedet bumler maskinerne derud af, så alle de ansatte i produktionen må bære høreværn. Der er ikke andet for end at sætte det store maskineri i spil, når Hartmann Tønder skal tilfredsstille efterspørgslen på æggebakker fra 41 forskellige markeder.

Fra fugtig til knastør

Hvis pulpen indeholder meget farve, bliver det ”deinked”, som betyder, at tryksværten trækkes ud af papirmassen. Hvis DANÆG har bestilt grønne bakker, tilsætter Hartmanns ansatte grøn farve til pulpen. Når massen har den rette konsistens, skal æggebakkerne formes til den rette størrelse.

På den anden side af de store form-maskiner, kommer våde, grove æggebakker til syne og blot en let berøring, får bakkerne til at kollapse. Bakkerne skal tørres, så derfor kommer de igennem en kæmpestor ovn, der på blot 15 minutter gør den våde æggebakke knastør.

Når det rene lærred får farve

Så er æggebakkerne færdige, og der mangler kun én vigtig proces, før Hartmanns lastbiler kører i retning mod Christiansfeld og DANÆG.

I label-hallen får de etiket-løse æggebakker en identitet, når DANÆGs mange forskellige etiketter klistres på bakkerne. De etiket-løse æggebakker føles som et rent lærred med uanede muligheder. Etiketterne på bakkerne er en vigtig direkte kommunikationskanal til slutforbrugerne, så hos DANÆG gør vi vores bedste for at give hver æggebakke en helt unik stemning.

Æggebakker og bæredygtighed

Hos Hartmann er det papir, som du genbruger hjemme i husholdningen, guld værd. Hartmanns bakker er nemlig produceret af 100% genbrugspapir, og dagligt bruger fabrikken over 100 tons råmateriale i produktionen. På årsbasis svarer det til, at Hartmann aftager 1/5 del af al genbrugspapir i Danmark.

Siden 2012 har Hartmann desuden været FSC-certificeret og har dermed forpligtet sig til at bidrage til bæredygtig fældning af skov. I en FSC-skov bliver der ikke fældet flere træer, end skoven kan reproducere og samtidig tages der hensyn til, at plante- og dyrelivet beskyttes.