01-03-2020

Før køleskabets opfindelse

I dag, hvor køleskabe er allemandseje, er det svært at forestille sig et liv uden, men det er kun 70 år siden, at moderne køleteknik havde sit indtog i fødevareproduktionen i Danmark. I Dansk Andels Ægexports første mange årtier måtte man finde på alternative måder at øge holdbarheden på æggene til vinterhalvåret, hvor der var mangel på æg. At gemme æggene i kalkvand var den opfindsomme løsning.

Alt for mange eller alt for få æg

Da Dansk Andels Ægexport blev stiftet i 1895 manglede der viden om ægproduktion, hvilket betød, at hønerne - grundet dårlig fodersammensætning og manglende viden om behovet for lys i staldene - stort set ingen æg lagde om vinteren.

Resultatet var, at ægbalancen - tilførslen af æg - var meget ujævn med overproduktion om sommeren og mangel på æg i efterårsog vintermånederne. Det gjorde samtidig, at priserne på æg var meget lave i sommerhalvåret og omvendt høje om vinteren.

Forlænget holdbarhed

Syltning og fermentering

Da moderne køleteknik ikke var udviklet på den tid, satte man sin lid til syltning og fermentering for at forlænge holdbarheden af fødevarer - og når det kom til æg, præservering. Præservering betød, at man sænkede de friske æg ned i kølige kummer fyldt med kalkvæske.

Præservering af æg

Pickled eggs

Da ét dårligt æg kunne ødelægge alle de omkringliggende æg, var det vigtigt, at æggene blev grundigt gennemlyst, så man kunnespotte og frasortere revnede eller fordærvede æg. Efter gennemlysningen sænkede man hele bakker med æg ned i de store kummer fyldt med kalkvæske i kældrene under pakkerierne.

Præserveringsvæsken gjorde, at ilt ikke kunne trænge ind gennem æggeskallen, hvilket forlængede holdbarheden af æggene. Æg, som var blevet præserveret, kaldtes "Pickled Eggs".

Kølekæden

Kølerum på pakkerier og produktionssteder

Præservering af æg blev hurtigt af stor økonomisk betydning for selskabet og var helt frem til 1950'erne en almindelig praksis hos Dansk Andels Ægexport. Først omkring midten af det 20. århundrede var den moderne køleteknik så udviklet og udbredt, at Dansk Andels Ægexport i 1960'erne besluttede at indfase kølerum på pakkerierne og de større produktionssteder.

I dag opbevares alle danske æg under 12 grader og som det eneste land i EU, har vi i Danmark ubrudt kølekæde.

Ubrudt kølekæde

Hvad er ubrudt kølekæde?

Kølekæden er et unikt dansk fænomen i EU, som sikrer, at alle æg opbevares ved højst 12 ºC hele vejen fra gård til butik.

Det betyder blandt andet, at afhentningen af æg hos DANÆGs landmænd sker med kølelastbiler. Når æg opbevares på køl reduceres risikoen for bakterievækst.