07-06-2021

Nye frilandsæg sparer klimaet for 47 % CO2e

DANÆG-koncernen har, i samarbejde med DLG, skabt et nyt foderkoncept til frilands-høner, der reducerer CO2e-udledningen fra deres produktion af frilandsæg med 47 %. Reduktionen er muliggjort af et nyt specialfoder sammensat udelukkende af danske og europæiske råvarer. De nye CO2e-reducerede frilandsæg er på hylderne hos Coop.

Foderet er vejen til bæredygtighed

Det er ikke til at se det, hvis ikke man ved det, men over natten er Jannie Lønne Nielsens ægproduktion ’Mosefryd’ i Vestjylland blevet mere klimavenlig. DANÆG-andelshaveren giver nemlig sine frilandshøner et nyt soja-frit foder, der reducerer C02e-udledningen fra hendes produktion af frilandsæg med 47 %.

CO2e-reduktionen på de 47 % er beregnet ved at sammenligne den gennemsnitlige klimabelastning fra det tidligere anvendte foder med belastningen fra den nye foderblanding uden sojaskrå.

Æggets værdikæde

DANÆG har siden 2018 målt CO2e-udledningen fra sin ægproduktion og er derigennem blevet klogere på, at foderet udgør den største del af CO2e-udledningen i æggets værdikæde. Derfor har DANÆG med sine nye CO2e-reducerede frilandsæg valgt at sætte ind på den tungeste klima-post først.

”Vi ved, at foderet vejer tungt i klimaregnskabet og derfor erstatter vi sojaen i foderet til Mosefryds frilands- høner med danske og europæiske råvarer med det formål at mindske CO2-udledningen fra vores æg- produktion. I 2025 har vi en klar vision om at anvende verificeret afskovningsfri soja eller soja-frit foder til alle vores høner, og dette unikke koncept, vi har udviklet sammen med DLG, er derfor blot første bæredygtige skridt ud af flere kommende,” siger Jann Dollerup Vig Jensen, koncernchef hos DANÆG.

Et alternativ til soja som proteinkilde

Høner har i deres foder brug for en kompleks sammensætning af vitaminer, mineraler og aminosyrer (proteiner) for at kunne trives, vokse og lægge æg. Proteinet i foderet kommer hovedsageligt fra soja, der har en høj ernæringsmæssig værdi for høner, men i det nye specialfoder er sojaen erstattet med alternative proteinkilder for således at nedbringe klimaaftrykket.

”Ved at erstatte sojaskrå med andre proteinkilder undgår man den del af klimabelastningen, der stammer fra, at sojaen er dyrket på landbrugsjord, der indenfor de seneste 20 år har været vild natur - den såkaldte ’Land Use Change’. Når der skal formuleres æglægningsfoder uden brug af soja, tilsættes der i stedet europæisk raps- og solsikkeskrå. Sammensætningen af disse proteinkilder er et godt alternativ til soja, da man ved at afbalancere foderblandingerne med rene aminosyrer kan opnå et foder, der er skræddersyet til hønernes behov,” siger Anders Katholm, Agronom og underdirektør for fjerkræ i DLG.

Dansk og europæisk foder

Størstedelen af det nye specialfoder udgøres af danskproduceret hvede. Derudover indeholder foderblandingen rapsskrå produceret i både Danmark og Europa, mens solsikkeskråen kommer fra Europa.

De C02e-reducerede frilandsæg er ét blandt flere projekter, som understøtter, at DANÆG kan mindske CO2e-udledningen fra sin ægproduktion, samt anvende verificeret afskovningsfri soja eller soja-frit foder i 2025. Sideløbende deltager DANÆG i andre projekter om udviklingen af alternativt foder. 

Anders Katholm, Agronom og underdirektør for fjerkræ i DLG, tlf. 40307427.