DANÆG OG DE 17 VERDENSMÅL

To fokusområder

Ud af den brede vifte af sociale, økonomiske, bæredygtige og institutionelle udfordringer, har DANÆGs andelshavere og koncernledergruppe i fællesskab udpeget to af FN's verdensmål, som ligger grundlaget for vores bæredygtige strategi og handlingsplan og som ligger i naturlig forlængelse af vores forretning i dag. Det drejer sig om verdensmål 8 og verdensmål 12. 

Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Omdrejningspunktet for verdensmål 8 er at ”fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle". Hos DANÆG fokuserer vi på følgende delmål: 

- 8.3 Sikre iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder.

- 8.5 Sikre anstændigt arbejde og ligeløn for M/K, herunder også unge og personer med handicap.

- 8.6 Andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse reduceres.

- 8.8 Sikre et stabilt arbejdsmiljø - især kvindelige migranter, og andre i usikre beskæftigelsesforhold.

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 fokuserer på, at vi hurtigst muligt skal reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Hos DANÆG koncentrerer vi os om disse delmål: 

- 12.2 Bæredygtig og effektiv udnyttelse af naturressourcer

- 12.3 Halvér det globale madspild per indbygger og minimér fødevaretab i produktions- og forsyningskæden

- 12.4 Miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus

- 12.5 Reducér affaldsmængden væsenligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug

- 12.6 Virksomheder og samarbejdspartnere skal opfordres til at arbejde bæredygtigt

- 12.8 Sikre at forbrugerne har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.