Æg og bæredygtighed

Hvornår kan en fødevarer kaldes klimavenlig?

Ifølge Landbrug- og Fødevareministeriet står fødevareproduktionen og fødevareforbruget for mellem 22% og 31% af EU-medlemslandenes samlede CO2-udledninger. Med målet om at mindske CO2-udledningen i overensstemmelse med Paris-aftalen er mange begyndt at interessere sig for, hvor meget CO2 – også kaldet klimaaftryk – forskellige fødevarer udleder. Men det er langt fra simpelt!

Er æg klimavenlige?

"Det korte svar er: JA, æg er en klimavenlig kilde til animalsk protein.

Produktionen af æg udleder nemlig kun 2,0 kg CO2 pr. kilo æg der produceres. Det er mindre end både fisk, okse-, svine- og kyllingekød, samt skaldyr og ost. Det er faktisk også mindre end plantefars.

Det skyldes bl.a., at hønernes foder er sammensat præcist til hønens behov, og det betyder, at de kan udnytte foderet godt, og ikke behøver at spise særlig meget for at kunne producere æg. Sagt på en anden måde, så kører de rigtig langt på literen"

Læs hele svaret fra Brancheforeningen, Danske Æg. 

CO2-udledningen per 1 kg produceret vare

I den opdaterede rapport præsenterer CONCITO først og fremmest en oversigt over CO2-udslippet pr. 1 kg produceret vare for 36 forskellige fødevarer, som danskerne ofte spiser. Ifølge grafen udleder produktionen af 1 gram æg, det der svarer til 2 gram CO2.

Det betyder altså, at der udledes 2 kg CO2 per 1 kg produceret æg (cirka 16 æg). I grafen er det tydeligt, at klimabelastningen fra plantebaserede fødevarer er lavere end fra de animalske fødevarer.

Kalorieindhold og klimavenlighed

Når man istedet vurderer de 36 fødevarer i relation til deres kalorieindhold, så bliver det mindre tydeligt, hvad en klimavenlig eller bæredygtig fødevare er. Tomater, hvad enten de er importerede eller danskproducerede, nærmer sig nu klimaaftrykket på oksekød. Concitos rapport illustrerer, hvordan det anlagte perspektiv kan have stor betydning for, hvorvidt en fødevare kan påråbes at være klimavenlig eller ej - hvilket er en pointe som sjældent præsenteres i klimadebatten.

Højt proteinindhold sender æg mod toppen

Der sker endnu større ændringer i de 36 fødevarers klimaaftryk, når man vurderer CO2-udledningen i forhold til proteinindholdet. De animalske fødevarer - som fjerkræ, æg og fisk - der i relation til kg produceret vare ligger på en middelhøj CO2-udledning, har nu nogle af de laveste klimaaftryk, imens frugt og grønt transporteret med fly har et ekstremt højt klimaaftryk.

Æg høje proteinindhold gør, at æg stryger mod toppen kun overgået af kikærter, havregryn, kartofler, pasta, hasselnødder, rugbrød og fjerkræ.