Nyt og banebrydende tiltag i Danæg-koncernen

Danæg etablerer nyt og banebrydende advisory board. Anerkendte eksperter skal vejlede Danæg i Sverige og Danmark omkring fremtidens produktion af æg. Bl.a. indenfor dyrevelfærd, fremtidens produktion og andre strategiske tiltag.

Igennem de senere år har ægbranchen i Norden oplevet store forandringer i efterspørgslen. Hvor ægbranchen tidligere har været præget af et større salg af buræg, er efterspørgslen efter skrabe-, frilands- og økologiske æg for alvor steget betydeligt indenfor en kortere årrække. En udvikling, der vil fortsætte med øget tempo, da langt de fleste af de danske detailkæder i løbet af 2016 har offentliggjort deres udfasningsplan af buræg for de kommende år.

Hele forløbet omkring detailkædernes udmelding af buræg foregik meget intenst og hurtigt, og ikke i et tempo der tilnærmelsesvis tilgodeser det produktionsmæssige set-up af levende høner, der efterfølgende skal tilpasses for at kunne levere de æg, som markedet fremadrettet efterspørger.


”Hos Danæg har vi haft mange gode og konstruktive dialoger omkring, hvordan vi fremadrettet kan være endnu mere proaktive i forhold til at være med til at udvikle fremtidens ægproduktion. Efter dialog med bestyrelserne i Danæg amba samt Danæg Holding og andelshaverne er vi kommet frem til, at vi gerne vil tilknytte en række eksperter, der kan dygtiggøre os i at forstå vores fremtidige marked endnu bedre,” siger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.


”Danægs advisory board skal fungere som et uafhængigt rådgivende udvalg, der skal vejlede koncernen om fremtidens produktion af æg, herunder vigtige forhold som dyrevelfærd, produktionsudvikling, optimering af udendørsarealer med f.eks. beplantning, og meget mere. Vi har meget store forventninger til advisory boardet, og glæder os meget til at kunne præsentere de nye tiltag for både kunder og forbrugere”, siger Jann Dollerup Vig Jensen. 

Danægs advisory board kommer til at bestå af følgende personer:

  • Peter Sandøe, Professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns universitet.
  • Ragnar Tauson; Professor Emeritus fra Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, med fokus på dyrevelfærd hos æglæggende høner og produktion i forskellige staldindretninger.
  • Jørgen Kjær, Senior dyrevelfærdsforsker, Friedrich-Loeffler Institut, Celle, Tyskland
  • Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør for Centre for Future Studies


Derudover vil der også være repræsentanter fra både Danæg og Kronägg i udvalget.

Medlemmerne af Danæg Advisory Board modtager betaling for de anvendte antal timer samt rejseomkostninger, der er forbundet med de afholdte møder.

Formand Peter Sandøe aflønnes ikke.
I stedet kompenseres Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi for den tid og de rejseomkostninger, som Peter Sandøe anvender på opgaven.

De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også. De fortæller os, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies og hvilke vi bruger her. Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.