GENERELLE KRAV TIL DYREVELFÆRD

I Danmark er der nogle generelle regler omkring beskyttelse af landbrugsdyr, der også gælder for høner på gårde med ægproduktion. Reglerne omhandler bl.a. tilsyn, håndtering og behandling af syge og tilskadekomne dyr, staldklima og foder med mere. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes –og som kan gøres strengere i anden lovgivning. Der stilles f.eks. strengere krav til økologiske dyrehold.

Læs mere om de forskellige produktionsformer her.

HØNERNES FORHOLD

Danske æg er inddelt i fire forskellige hovedtyper: Økologisk, fritgående, skrab og bur. Det er kravene til plads, indretning og foder, der er afgørende for æggenes type. Med andre ord handler valget af æg om hønernes forhold om dyrevelfærd.

Danaeg_ØKO_500x500px.png

Økologiske æg lægges af høner, der frit kan vælge at gå udenfor i en hønsegård – året rundt. Hønsegården skal være dækket af græs eller anden vegetation, og der skal være både læ og beplantning i form af træer og buske.


Inde i hønsehuset skal mindst en tredjedel være dækket med sand, strå, høvlspåner eller tørv, så hønerne kan skrabe med fødderne og holde sig rene med støvbadning. Det er også et krav, at hønerne har adgang til siddepinde og reder. Stalden skal have naturligt dagslys. 


Her kan du møde en af Danægs landmænd med økologiske høner.


Danæg leverer også Biodynamiske æg. Her kan du læse mere Biodynamiske høner eller om Biodynamisk Jordbrug.

Danaeg_FRILAND_500x500px.png

Frilandsæg lægges af høner, der har adgang til en udendørs hønsegård, når vejrforholdene tillader det. Hønsegården skal være dækket af græs og jord.


I hønsehuset skal minimum en tredjedel være dækket af strå, høvlspåner, sand eller tørv, så hønerne kan skrabe og støvbade for at holde sig rene. Hønerne skal også have adgang til reder og siddepinde.


Her kan du møde en af Danægs landmænd med frilandshøner.

Danaeg_SKRAB_500x500px.png

Skrabeæg bliver lagt af høner, der går frit rundt i deres hønsehus. En tredjedel af pladsen skal være dækket med strå, høvlspåner, sand eller tørv. Det betyder, at hønerne kan skrabe og støvbade for at holde sig rene. Der er krav om både reder og siddepinde i hønsehuset.


Skrabehøner har ikke adgang til at komme udenfor i en hønsegård.


Her kan du møde en af Danægs landmænd med skrabehøner.

Danaeg_BUR_500x500px.png

Buræg lægges af høner, der holdes i bure – uden adgang til hønsegård. I 2012 blev der indført EU-regler, som sikrede større bure og regler for indretning. Det betyder, at burene skal være indrettet med både rede, sandbad og siddepind.


Hver høne skal have mindst 12 cm fodertrug, og der er krav om et drikkesystem, hvor hver høne har adgang til mindst tre vandnipler eller drikkekopper.


 

NÆBTRIMNING – NEJ TAK

Danske æglæggende høner får ikke trimmet næbbene. Når det gælder de økologiske høner er næbtrimning ganske enkelt forbudt – og i 2014 indgik den danske ægbranche en frivillig aftaler om også at stoppe al næbtrimning af bur-, skrabe-og fritgående høner. Alle gårde med ægproduktion er underlagt Fødevarestyrelsen kontrol.

Alle æglæggende høner på danske gårde har adgang til siddepind, skrabe område og redeplads. Det gælder også for burhøns, hvor det er et EU-krav at indrette burene med disse stimulerende elementer. De moderne bure har derfor fået betegnelsen ”Stimulusberigede bure”.

De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også. De fortæller os, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies og hvilke vi bruger her. Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.