GÅRD MED BIODYNAMISKE ÆG

Biodynamiske æg (Demeter æg) fra Danæg lægges af høner fra det biodynamiske landbrug Birkelund i Sønderjylland. Her fodres hønerne udelukkende med biodynamisk og økologisk foder. I et biodynamisk landbrug lever hønerne under samme betingelser som økologiske høner i både hønsegården og hønsehuset.

At være biodynamisk landmand er en livsstil

På Birkelund bliver de biodynamiske æg produceret ud fra en holistisk tankegang, hvor der tages hensyn til en sammenhæng mellem alle elementer. Her strøs hønernes foder ud med håndkraft, som et led i at holde en tæt kontakt til dyrene.

– Vores sunde fødevarer skal nære menneskets krop, sjæl og ånd. Derfor driver vi biodynamisk landbrug.

Ordene kommer fra Karin Petersen. Sammen med sin mand Christian driver hun gården Birkelund i Sønderjylland tæt ved Tønder. Gården har været drevet som biodynamisk landbrug siden 2009 og var tidligere økologisk landbrug i mange år.


At være biodynamisk landmand er meget mere end et job. Det er en livsstil. En måde at tænke på. På Birkelund indgår hønerne i en større helhed, og æggene produceres ud fra en holistisk tankegang, hvor der tages hensyn til de mange elementer og alle de levende væsner, der er omkring hønerne.  

Hønernes trivsel

Karin gør meget ud af at være til stede og nærværende inde hos hønerne.

– Vi strør korn ud til dem i hånden, så de er beskæftiget og ikke keder sig. Men vi er der også for at se dem og holde kontakten til dem. Vi gør også meget ud af at studere deres adfærd, fortæller Karin Petersen.

Hun ser det også som et vigtigt element at hønsegården er attraktiv for både høner og mennesker samt for insekt- og fuglelivet. Hønerne skal kunne lide at være ude som en del af deres naturlige adfærd, derfor er hønsegården konstant under udvikling.

Vi har beskæftiget os med hvilke træer og buske, der er mest hensigtsmæssige, bl.a. hassel, hyld, gran, pil og frugttræer. Træer og buske gør, at hønerne føler sig trygge, og hjælper med til, at der er gode energier omkring dem, siger Karin.

Mad til krop, ånd og sjæl

De biodynamiske æg fra Birkelund lever op til alle regler for økologisk produktion. Derudover opfylder gården alle de biodynamiske Demeter-regler, og har det internationale Demeter-kontrolmærke for godkendt biodynamisk landbrug.

Fødevarer i Demeter kvalitet er fremstillet for at give både næringsstoffer og næringskræfter til hele mennesket.

– Det at beskæftige sig med ”livgivende” spørgsmål giver liv i sig selv. Det gør os rigere, hvilket smitter af på vores dyr planter og medmennesker, siger Karin.

Birkelund har et samarbejde med en landmand, der har drøvtyggere.

 

Fakta om biodynamisk landbrug og Demeter

Biodynamiske landmænd skal opfylde alle de økologiske regler og kontrolleres af staten. Demeter-godkendte landbrug skal desuden opfylde de biodynamiske Demeter-regler, der kontrolleres af Demeterforbundet.

Demeter-reglerne stiller en række krav ud over økologi-reglerne, bl.a.:

 • Længere omlægningstid af en produktion før Demeter-godkendelse
 • Der skal være husdyr på gården eller i et gårdsamarbejde, primært drøvtyggere (køer, får eller geder)
 • Dyrene må kun få biodynamisk og økologisk dyrket foder, ikke konventionelt dyrket
 • Kalve og køer må ikke afhornes og hønerne må ikke næbtrimmes
 • Der må ikke gødes med gylle fra konventionelle landbrug
 • Kompost og marker skal tilføres de biodynamiske præparater hvert år
 • Planter må ikke bestråles med UVC-lys
 • For Demeter godkendte produkter gælder en række kvalitetsregler ud over økologireglerne, så værdien i de biodynamiske råvarer bevares bedst muligt, når man forarbejder dem, bl.a.:
 • Mælkeprodukter må ikke homogeniseres
 • Korn må ikke formales på en hammermølle, men fortrinsvis på en stenkværn
 • Kun 11 tilladte E-numre mod 42 i økologiske varer 

MERE OM BIODYNAMISK ÆG

Biodynamiske æg

De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også. De fortæller os, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies og hvilke vi bruger her. Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.