DANÆG GÅR FORREST MED HØJE STANDARDER 

Hos Danæg er vi stolte af vores produkter – fordi kvaliteten er høj. I Danæg koncernen leverer vi æg til såvel forbrugere som til industri og Food Service (køkkener og restauranter). 

Danæg har altid gået forrest, når det gælder høje standarder for kvalitet og fødevaresikkerhed. Vi ser det også som vores naturlige ansvar at være med helt fremme, når det gælder virksomhedens sociale og samfundsmæssige ansvar, CSR – Corporate Social Responsibility.

For os er CSR et udtryk for engagement og respekt for det samfund som vi er en aktiv del af – og vi tror, at vi igennem små og store tiltag i hverdagen, kan være med til at gøre en positiv forskel.

EN TRYG OG SIKKER ARBEJDSPLADS

Danæg skal være en god, spændende, tryg og sikker arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Det kræver et sundt og godt arbejdsmiljø i hverdagen. Vi tænker arbejdsmiljø på mange områder: Det er for eksempel at minimere tunge løft ved at indsætte robotter. Det er at sørge for ordentlig ventilation og dermed et behageligt indeklima. Og det er at oplære medarbejderne på pakkeriet til flere funktioner, så de ikke skal lave det samme hver dag. Hos Danæg er et godt arbejdsmiljø også sundhed. Vi har fri frugt, tilbud om rygestop og tilbud om deltagelse i firmasportsarrangementer, f.eks. løb og cykling.

Medarbejderindflydelse 

Vi giver hver enkelt medarbejder mulighed for at komme til orde gennem dialog i hverdagen og jævnlige medarbejderudviklingssamtaler. Og det er ikke tom snak – vi følger op på ønskerne til forandringer, forbedringer og videreuddannelse.

I det daglige – og i forbindelse med udvidelser, ombygninger og indførelse af nye maskiner – har vi endvidere stor fokus på sikkerhed på jobbet.

Alle skal have det godt

Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for at opnå et lavt sygefravær. Hvis der opstår sygdom, er alle medarbejdere hos Danæg omfattet af aftaler, som sikrer udvidet lægehjælp på hospital eller rådgivning.

Hvis en medarbejder døjer med sygdom i længere tid, har vi stor fokus på at finde ud af, om vi fra Danægs side kan gøre noget for at hjælpe. Vi vil have en velfungerede arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og har det godt.

 

DANÆG HJÆLPER MED AT GØRE EN FORSKEL

Danæg samarbejder med udvalgte danske og svenske foreninger og organisationer, der gør en forskel. Vi har valgt primært at koncentrere vores støtte omkring kampen mod kræft. På det globale plan støtter vi UN Global Compact, som hører under FN.

Herunder kan du se, hvem vi støtter – og hvad de står for. Du kan også se vores årlige ”Global Compact” rapport, som uddyber vores CSR indsats og resultater. Se vores nyeste rapport her.

Global Compact

Danæg koncernen er optaget som medlem i UN Global Compact, og det er vi meget stolte af. UN Global Compact er en stor international organisation under FN, der bl.a. arbejder på at forbedre menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption over hele verdenen. Det er et medlemskab, der forpligter til handling.
Læs mere om UN Global Compact her.

Danske Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne er en velgørende forening, som arbejder ud fra en grundidé om at humor, latter og smil fremmer helbredelse. Danske Hospitalsklovne skaber magi og glæde hos sygdomsramte børn på hospitaler over hele Danmark.

 

 

Rosa Band

Den svenske Cancerfonden kører hvert år i oktober en Rosa Bandet kampagne. De indsamlede midler går til finansiering af kræftforskning og til at udbrede vigtig viden om forebyggelse af kræft og brystkræft.

Bris

Bris er en svensk børnerettighedsorganisation, der hverken er politisk eller religiøs. Organisationen giver hjælp  og støtte til udsatte børn og unge, og kæmper overordnet på at forbedre børn og unges vilkår og rettigheder.

Danæg-koncernen støtter også andre gode formål, bl.a. Team Rynkeby og Hjerteforeningen.

MÅLRETTET INDSATS FOR MILJØ OG KLIMA

Danæg har stor fokus på energibesparelser og på at skåne miljøet mest muligt. Vi arbejder målrettet på at minimere vores affaldsmængder, vores energiforbrug og brugen af andre ressourcer som vand og rengøringsmidler. Vores målrettede indsats kommer bl.a. til udtryk gennem:

  • valg af lokale og nationale leverandører og samarbejdspartnere.
  • miljøkrav til leverandører og distributører.
  • fokus på optimering af transport og logistik – både ved indhentning af æg fra lokale producenter og ved kørsel af færdigvarer til kunder.
  • fokus på energisparende og miljøvenlig teknologi.
  • genbrugsemballager: Der bruges rigtig mange æggebakker, der er fremstillet af genbrugsmaterialer.
  • øget fokus på selv-producerede foderstoffer og deltagelse i forskningsprojekter, der understøtter det.
  • genbrug af de 1000 tons æggeskaller, vi årligt producerer. De bruges som ingrediens i kompostblandinger til private og gartnerier.

DANÆG STILLER HØJE KRAV

Dyrevelfærd

De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også. De fortæller os, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies og hvilke vi bruger her. Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.