Banner_CO2Bakke_m_Træer-01.jpg

CO2-NEUTRALE ÆG I FOODSERVICE 

I Foodservice oplever grossisterne, at indkøberne hos danske hoteller, restauranter og kantiner prioriterer klimaet højt, når de handler fødevarer. Vi så denne stigende interesse for klimavenlige fødevarer, som en oplagt mulighed for lancere Danmarks første 100 % klimakompenserede æg.

Klimakompensationen foregår ved, at vi har udregnet CO2-udledningen for hele vores værdikæde ved produktion af ét kilo æg. Vi har beregnet CO2-udledningen fra hønernes foder, afhentningen af æggene hos landmændene, håndteringen og emballeringen i ægpakkeriet i Christiansfeld og transporten ud til kunderne.

For hver bakke CO2-neutrale æg klimakompenserer vi ved at støtte klimapositive projekter. Dermed neutraliseres drivhusgasudledningen. Nedenfor kan du læse mere om de tre projekter, som vi støtter i Madagascar, Peru og Indien.

PROJEKT 1: BÆREDYGTIGE OVNE I MADAGASKAR

Vi støtter produktionen af bæredygtige komfurer/ovne til madlavning på Madagaskar. Dette Gold Standard-certificerede projekt har til formål at erstatte behovet af træ ved at udskifte traditionelle træovne med andre typer af energieffektive ovne, f.eks ovne drevet af solenergi.

Til dato er der produceret og installeret 164.000 ovne og over 1.270.000 ton træ er blevet bevaret.

Madagaskar er et af verdens fattigste lande, hvor jagten på landbrugsjord, træ og brænde truer de unikke økosystemer. Ifølge WWF var omkring 90 procent af øen dækket med skov i begyndelsen af 1900-århundrede. I dag er der kun cirka 10 procent tilbage.

PROJEKT 2: SKOVBEVARING I INDIEN

Vi støtter det allerførste skovbevaringsprojekt af sin art i Indien. Projektet, der fungerer på et af de vådeste steder på Jorden, giver økonomiske incitamenter til at regenerere misligeholdte skove og bevare eksisterende skove. Projektet reducerer risikoen for skovrydning og afhjælper ekstrem fattigdom blandt familier i landdistrikter gennem etablering af mikrofinansgrupper (i dag er der ca. 50 grupper).

Installation af brændstofeffektive brændeovne subsidieres, hvilket fører til mindsket træfældning og derved reduceret forurening af røg i de lokale familiers køkkener, hvilket gavner både skoven og familiens sundhed.

PROJEKT 3: BESKYTTELSE AF AMAZONAS I PERU

Dette projekt beskytter den uvurderlige regnskov i Amazonas mod afskovning og bidrager derved til, at bevare kuldioxid i træer og jorden.

Den økonomiske støtte igennem klimakompensationen gør det muligt at patruljere imod illegal afskovning i et område på over 100.000 hektar, samtidig med at det bidrager til sociale initiativer og lokalt iværksætteri, hvilket skaber nye jobs og alternative indkomster. Når projektet vokser, vokser det beskyttede område i Amazonas også.

Q&A OM KLIMAKOMPENSATION

For hver bakke CO2-neutrale æg kompenserer vi ved at støtte klimapositive projekter. Vi støtter for eksempel et skovbevaringsprojekt i Indien, hvis formål er at genopbygge skovarealer. Da træer optager CO2 fra atmosfæren, neutraliseres drivhusgasudledningen ved vores ægproduktion. Klimakompensation kan dog være en lidt kompleks størrelse. Derfor har vi samlet de hyppigste spørgsmål vedrørende klimakompensation.

 

 

HVAD INDEBÆRER KLIMAKOMPENSATION?


I enhver produktion udledes kuldioxid (CO2). Klimakompensation betyder, at en vis mængde drivhusgasemissioner, målt i ton kuldioxidækvivalenter (tCO2e), klimakompenseres gennem støtte til eksterne projekter. Dette kan gøres ved at investere i projekter til produktion af vedvarende energi, energieffektivitet, gennem træplantning eller i skovbevaringsprojekter.

For at et projekt kan klassificeres som klimakompensation, skal projektet foretages på grundlag af en certificeringsstandard, der er internationalt accepteret, f.eks. Plan Vivo, VCS eller Gold Standard. Disse certificeringer kræver, at klimakompensationsprojekter opfylder et antal kriterier, om fx sporbarhed.

HVORDAN HAR I UDREGNET
JERES CO2-UDSLIP?


I løbet af 2019 har vi udregnet CO2-udledningen for hele vores værdikæde ved produktion af 1 kg æg.


Vi har beregnet CO2-udledningen fra hønernes foder, afhentningen af æggene hos landmændene, håndteringen og emballeringen i ægpakkeriet i Christiansfeld og transporten ud til vores kunder. Ifølge vores egne beregninger udleder vi 1,6 kg CO2 for hvert 1 kg æg (cirka 16 æg), vi producerer hos DANÆG. Vores beregninger er på linje med beregninger fra CONCITOs 2019-rapport 'Klimavenlige madvaner', som konkluderer, at der udledes 2 kg CO2 per 1 kg æg. 

KAN MAN KLIMAKOMPENSERE I DANMARK?


Klimakompensation refererer til en reduktion eller optagelse af drivhusgasser fra aktiviteter uden for organisationens egne aktiviteter og uden for Danmarks grænser.

En vigtig grund til, at klimakompensation finder sted uden for Danmarks grænser, er, at projektet skal bevises at være "yderligere", hvilket ikke er inden for Danmarks grænser, da vi som land og som en del af EU's emissionshandel har et emissionsloft.

Derudover ville det gå imod et af de bærende principper bag klimakompensation, hvilket er intentionen om først at få adgang til de billigste klimatiltag, hvilket giver omkostningseffektivitet. Klimaprojekter inden for en virksomhed i hjemlandet, uanset om de finansieres, omtales derfor som effektivitetsprojekter eller klimaprojekter for at undgå misforståelser.

De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også. De fortæller os, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies og hvilke vi bruger her. Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.